Óvoda nyitvatartás

 


DRV Zrt. tájékoztató

A DRV Zrt. a veszélyhelyzet jelenlegi alakulásához igazodva egyes, korábban felfüggesztett, ügyfélkapcsolattal járó tevékenységét újraindítja (csatornabekötés átvétel, szakfelügyelet biztosítása, hálózatdiagnosztika, külső megrendelésekre végzett laborvizsgálatok), amelyről széles körben kívánja tájékoztatni a felhasználókat. További információk a Társaság weboldalán www.drv.hu és facebook oldalán.


Meghívó nyári gyerekprogramokra

 


Meghívó falunapra

 


Jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása

 

 


"Somogyvár 3D" kutatási terület

 

 

 

 


Parlagfű elleni védekezési felhívás

 


Lomtalanítás

 


Képviselői mandátumok számának megállapítása

 


Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet közzététele

 

Pamuk Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében közzé teszi a 86/2018.(XII.04.) sz. Kt. határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyvét, valamint a településkép védelméről szóló 8/2018.(XII.05.) önkormányzati rendeletét.

 

A fent hivatkozott Korm. rendelet 43/B. § (3) bekezdésének megfelelően a jóváhagyott eszközökkel kapcsolatos véleményét „Települési monitoring” tárggyal a véleményező nevével, címével, elérhetőségével ellátva a jegyzo@somogyvar.hu címre küldheti meg.

A beérkezett vélemények évente egy alkalommal kiértékelésre kerülnek.

 


Településképi arculati kézikönyv

  

Hirdetmény

lakossági fórum megtartására és partnerségi egyeztetés lefolytatására

(a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet készítésének

véleményezési szakaszához)

 

 

Tájékoztatom Pamuk község lakosságát, az érdekképviseleti és civil szervezeteket, gazdálkodó szervezeteket, valamint az egyházak képviselőit, hogy az önkormányzat – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírása alapján – elkészíttette Pamuk Településképi Arculati Kézikönyvét és Településképi Rendeletét.

 

Az elkészült dokumentumok partnerségi véleményezése céljából – a teljes körű nyilvánosság biztosításával a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 3/2018.(V.17.) önkormányzati rendelet alapján – az önkormányzat lakossági fórumot tart, melyre Tisztelettel meghívja az érdeklődőket.

 

A lakossági fórum időpontja: 2018. július 11. (szerda) 16:00 óra

A lakossági fórum helyszíne: Háziorvosi rendelő

8698 Pamuk, Petőfi S. u. 76.

 

A Települési Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet az alábbi elérhetőségeken letölthető és a hivatali hirdetőtáblán megtalálható!

Önkormányzati rendelet a településkép védelméről

Településképi Arculati Kézikönyv

Az önkormányzat szeretettel vár minden érdeklődőt, helyi lakost, valamint gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti és civil szervezetek, egyházak képviselőit.

A tervezetekkel kapcsolatos javaslataikat, véleményeiket névvel és címmel ellátva kérjük, hogy 2018. július 19-ig juttassák el papír alapon vagy elektronikusan az önkormányzat alábbi elérhetőségeire:

·         Cím: Pamuk Község Önkormányzata 8698 Pamuk, Petőfi S. u. 76.

·         Email cím: pamuk.kozseg@freemail.hu

 

Együttműködésüket és segítségüket előre is köszönöm.

 

Pamuk, 2018. július 3.

                                                                       Tisztelettel:

 

                                                                                        Tóth Csaba sk.

                                                                                         polgármester

 


Lakossági fórum hirdetménye

 


Települési arculati kézikönyv készítése

 


A 2018-as országgyűlési képviselő választás szavazóköri jegyzőkönyve

 A jegyzőkönyv megtekinthető az alábbi linken.

Jegyzőkönyv letöltése

 

 


Meghívó agrárgazdasági bizottsági ülésre

 


Lomtalanítás

 


VADÁSZTERÜLET HATÁRÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

14-352360:
 
 
 
Tájékoztatás a 14-352360 kódszámú vadászterület határát megállapító határozat jogerőre emelkedéséről.
 

Vadászterület határának megállapítása

 14-352360 :

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal, mint 1. fokú vadászati hatóság SO-04H/FM/00310-3/2017. számú határozatában megállapította a 14-352360 kódszámú vadászterület határát, 2017.03.01.-től a vadgazdálkodási üzemterv hatályának lejártáig.

A megállapító határozat az alábbi linken tekinthető meg.


Kéthavi számlázásra tér át a DRV Zrt

 


Vadászterület határának megállapítása

14-352350:

 

Tájékoztatás a 14-352350 kódszámú vadászterület határát megállapító határozat jogerőre emelkedéséről.

A megállapító határozat az alábbi linken tekinthető meg.

 

14-352250:

 

Tájékoztatás a 14-352250 kódszámú vadászterület határát megállapító határozat jogerőre emelkedéséről.

A megállapító határozat az alábbi linken tekinthető meg.

 

14-352360 :

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal, mint 1. fokú vadászati hatóság SOH/21/1159-6/2016 számú határozatában megállapította a 14-352360 kódszámú vadászterület határát, 2017.03.01.-től a vadgazdálkodási üzemterv hatályának lejártáig.

A megállapító határozat az alábbi linken tekinthető meg.

 

14-352250 :

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal, mint 1. fokú vadászati hatóság SOH/21/1183-2/2016 számú határozatában megállapította a 14-352250 kódszámú vadászterület határát, 2017.03.01.-től a vadgazdálkodási üzemterv hatályának lejártáig.

A megállapító határozat az alábbi linken tekinthető meg.


KÖZMEGHALLGATÁS

 

KÖZMEGHALLGATÁS 2012
 
 
Szeretettel és Tisztelettel köszöntöm a Közmeghallgatáson megjelenteket!
 
 
 Az Ötv. értelmében Képviselőtestületnek évente legalább egy alkalommal
Közmeghallgatást kell tartania. ahol a Polgármester beszámol az adott
évben végzett munkáról, gazdálkodásról. A képviselőtestület 2012 - november 14-én fogadta el a 2012. I -III. -negyedéves költségvetés beszámolót amely a következő főbb összegeket tartalmazta : nyitó pénz készlet 2012.01.01 : 3.300e –Ft, bevétel: 46.221e –Ft . kiadás: 42.436e – Ft , Pénzmaradvány : 7.085e – Ft. Engedjék meg , hogy tájékoztassam önöket mire is fordítottuk a fent említett pénz összegeket . Személyi juttatásokra : 17.952 e –Ft, munkaadókat terhelő járulékokra : 3.215 e –Ft , készletbeszerzésre : 1.585 e-Ft , kommunikációs kiadásokra : 400 e –Ft , szolgáltatási kiadásokra :3.072 e –Ft , áfa kiadásokra :1.469 e –Ft . reprezentáció : 20 e –Ft , egyéb dologi kiadásokra : 1.138 e –Ft , működési célú pénzeszközátadás : 2.202 e –Ft , társadalom és szoc. pol. Juttatások : 8.430  e – Ft , fejlesztési kiadásokra : 2.535 e - Ft , finanszírozási kiadásokra : 411 e – Ft fordítottunk. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy a kommunális adó bevételünk 1.732 e –Ft volt amelyet település tisztántartására illetve szemétszállításra fordítottunk. Gépjármű adó bevételünk : 1.381 e – Ft volt amelyből az Ady E u-tól nyugatra lévő mezőgazdasági utat  illetve Rákóczi F u 25 szám-35 szám -ig terjedő összekötő szakaszát újítottuk fel 15-20 cm vastagságban mészkő réteggel, jelenleg a Kossuth L u és az Ady E utcák kereszteződében készül 2db áteresz csapadékvíz elvezetés céljára. Elkészült az Önkormányzat Garázs épület előtt található parkoló kb 150 m2 területen vízgyűjtővel. A művelődési ház bejárata előtti teraszra fa előtető került. . Az idei évben ismét lámpákat kellet cserélni a Temetőben mivel a mozgásérzékelő részüket megrongálták .Az Önkormányzati bérlakás csatlakozó vezeték és lakás betáp vezeték kialakítása is elkészült . Továbbra is a legnagyobb munkáltató az Önkormányzat átlagosan 50-55 főt foglalkoztattunk egész évben. munkájuk az egész településen látható volt, van aki a település közbiztonságáért volt felelős , nappali Polgárőr szolgálatban. Többségük a Start mezőgazdasági utak közfoglalkoztatás keretében dolgoztak település külterületi földutak helyre állításában . 20 főt foglalkoztattunk éves szinten a téli start közfoglalkoztatás kertében az idős szociálisan rászoruló személyek életvitelük javításának segítésére . 6 órás foglalkoztatásban átlagosan 7fő a település vízelvezető árkainak tisztítását , temető karbantartást végezték. Az idei évben hat pályázatot adtunk be amelyből a garázs felújítására 2.600 e –Ft , önhikis pályázaton 898 e –Ft , nyári gyermekétkeztetés 1.544 e –Ft ,nyertünk minden gyerek lakjon jól pályázaton kisállatokat nyertünk a rászoruló családok részére. kettő pályázatunk a térfigyelő rendszer kialakítása és a szociálisan rászorulók tüzelőanyag támogatási pályázata függőben van.
 
Köszönöm , hogy megtiszteltek részvételükkel .
 
 
Pamuk. 2012-11-26
 
 
                                                      Tisztelettel:
                                                                      Tóth Csaba
                                                                     Polgármester
 

 


 

Pamuki nyári programok (2011.08.17.)

Pamuki nyári programok (2011.08.13.)